Get Adobe Flash player
Start O Firmie

O Firmie

Pracownia Projektowa o Specjalności Architektonicznej istnieje od 1992 roku i jest pracownią autorską.

Wykonuję projekty architektoniczne i prowadzę koordynację branżową opracowań towarzyszących. Nad wykonanymi opracowaniami sprawuję nadzor autorski.

Projekty wykonuję przy użyciu programów Autocad i Revit.

Podstawowym profilem projektowania jest budownictwo mieszkaniowe i funkcje z nim związane.

W dorobku firmy znajdują się zrealizowane obiekty mieszkaniowe, usługowe i zagospodarowania terenów o różnym przeznaczeniu.